Rückmarsch/Kügelblitz 2016

Kügelblitz, tak pojmenovala nově vzniklá organizační trojice svůj první projekt, který měl totožné parametry, jako akce typu Rückmarsch. Proto mnozí o této akci mluví jako o RM. Projekt vícedenní akce jsme chtěli udělat ve stylu „living histories“. Výsledkem jsme si nebyli vůbec jisti, ale to bych předbíhal.

Na konci měsíce října roku 2015 mi volal kamarád z VHS Elbe, zda bysme do této akce jako VCC Sturm chtěli jít. Nebyl jsem si jistý a tak jsem probral tuto variantu s organizátory předešlých ročníků. Ty mi dali zelenou. Protože jsem řadový člen klubu, přizval jsem si k tomu našeho nově zvoleného předsedu.

Ihned jsme akci začali plánovat. Bylo jasné, že to nebude procházka růžovým sadem. Partnerem resp. protistranou se nám stala „šestnácka“ – 16thad.cz a KVH Tommy. Lokací jsme se pohybovali v CHKO Slavkovský les a termínově od 29.4. do 4.5. Pracovali jsme s masou cca 60 lidí a 25 ks techniky.

Akce se zúčastnilo několik klubů vojenské historie. Jmenovitě VHS Elbe, VCC Sturm, KVH West, KVH Wurm, KVH Kleist, KVH Elisabeth, přátelé kolem Kübelwagen.cz a mnoho dalších jednotlivců, kteří s námi pravidelně na akce jezdí. Dokonce i kolegové z Německa, kteří se již pár akcí s námi účastnili. Techniku reprezentovali lehké a těžké motocykly, osobní i terénní automobily a nákladní vozy. Využívali jsme služeb strojů DKW KS 200, DKW 350 SB, BMW R12, BMW R51, Tatra 57 B, Peugeot 202, Jeep Willys, KdF 82, KdF Käfer, Framo, Škoda 104/II, Phänomen, Praga RN, Fiat 1100 L a Dodge WC 52. Nejen stroje, ale i 5 truppenfahrradů brázdilo malebné silničky v bývalých Sudetech.

Vzhledem k rozměru akce jsme zřídili zhruba desetičlenný štáb, který udržoval ustupující německou armádu v chodu. Kampfgruppe Kügelblitz byla rozdělena do několika zugů a dále truppů. Jeden zug byl čistě ženijní a další složený jen ze sanitäterů.

Nacházeli jsme se v Sudetech na přelomu měsíce dubna a května roku 1945.

Akce byla započata v pátek 29.4. příjezdem všech účastníků na místo konání v blízkosti ex letiště Luftwaffe Rovná. Budovalo se zázemí, seznamovalo se s akcí, proběhl nástup a rozdání rozkazů pro jednotlivé zugführery. Štáb již plně fungoval.

Rád bych podotkl, že pohyb a akce protivníka nebyly účastníkům známy. Informované bylo pouze nejužší vedení akce.

Čekala na nás výzva, velmi hezké prostředí a solidní partner. Na druhou stranu také krušný režim, nedostatek jídla a spánku, nepřízeň počasí, neukázněnost, ale tohle vše k akci tohoto typu patří.

Osa ustupující německé armády byla Rovná – Dobrá Voda – Šipín.

Pátek 29.4. – pondělí 1.5., přibližná lokace Podstrání – Schramův mlýn – letiště Rovná
Během těchto dnů docházelo k průzkumným akcím a zjišťování pozic nepřítele, který se dle hlášení měl do této lokality blížit. Některé truppy se věnovali průzkumné činnosti, včetně podávání hlášení, zakreslování do map a zjišťování ideálních pozic pro přepad a útoky na protivníka. Specializovaný zug ženistů se soustředil na zaminování strategicky důležitých míst a odpálení mostů. Mezi truppy fungovalo radiové spojení na každý den měněné frekvenci. Po zjištění pohybu protistrany vč. mapace počtu kusů techniky a vojáků, došlo i k lokaci místa nepřátelského tábora. Ihned poté byly na řadě přepady, jak denní a noční, které přinesly oběti jak lidské, tak i materiální. Činnost byla prováděna i přes noc. Ta se stala osudnou i pro náš tábor. Při hlídce méně zkušených mladíků došlo k velmi zdařilému přepadu tábora amíky. Při německém útoku došlo k zajetí posádky nákladního vozu a jeho ukořistění a následně byl proveden přepad německého tábora. Po rozkazu z hlavního velitelství se stahujeme směr Plzeň, za sebou necháváme několik zaminovaných lokací, odstřelených mostů, ale i několik zajatých a zničené kusy techniky. Ale také dva udělené železné kříže za hrdinství v boji. Za útok a napadení průzkumu US, kdy vojín zneškodnil pomocí své MG 42 4 Willyse a jejich posádku. Dalším vyznamenaným byl řidič nákladního vozu, který na hrázi zablokoval svým vozem průjezd halftracků a umožnil posádce nákladního vozu uniknout. Nakonec i jemu se podařilo byť s lehkým zraněním uniknout.

Pondělí 1.5. – středa 3.5., přibližná lokace Dobrá voda – Šipín
Při ústupu nadále pracují na plné obrátky naši ženisté, kteří odstřelují po průjezdu kolony další strategické mosty. Během přesunu dochází ke ztrátám další techniky vlivem závad, ale i vlivem nedostatku pohonných hmot. Po cca ujetých 40 km se kolona zastavuje na dost nevhodném místě, ale průjezdnost další části ústupové cesty nám prozatím nedovoluje projet. Ženisté jsou opět v akci. Vzhledem k rozsáhlosti likvidace překážek se vedení rozhoduje, že v co nejbližším místě vybudujeme tábor. Po prostudování mapy a zpráv od motoprůzkumu dochází k obhlédnutí lokace možného tábora. Jedná se o vesničku skrytou v lesích na skalách. Bohužel vzhledem k terénu a příjezdu do místa vedení rozhodlo o přesunu jinam. Nebylo dostatečně možné dopravit nákladní techniku do těchto míst, ani ji dobře ukrýt a zamaskovat. Obětovat ji si nemůžeme dovolit. Byla zvolena objízdná riskantnější trasa, ale nebylo na výběr. Naštěstí nepřítele jsme nespatřili a dokonce se podařilo v jednom městečku ukořistit pohonné hmoty na čerpací stanici. Po dotankovaní paliva do všech strojů a naplnění všeho, co bylo schopné pohonné hmoty pojmout nás čeká posledních 15 km, při kterých ztrácíme další kus techniky vlivem závady. Sjedeme serpentýny a dostáváme se na louku v údolí Šipína, které nám prozatím nabízí dostatečný úkryt. Tábor je chráněn z několika míst přírodně a z dalších řopíkem. V údolí je každý pohyb techniky velmi dobře slyšet, nabízí nám i zdroj vody a z vyhlídky u kostela je ideální pokrytí příjezdových cest. Velitel rozhodne vybudovat tábor. Ženisté jedou opět v plné zátěži, zaminovávají prostor, budují zákopy a zátarasy. Nepřítel nikde…. Pár mužů se rozhodne odpočívat, pár se jde umýt do přilehlého potoka. Motoprůzkum hledá další zdroje vody a hlídá křižovatky. Dnešní noc zdá se, bude klidná. Úterý a nepřítel pořád nikde, velitel se rozhodne zbudovat radiovou stanici na přilehlé zřícenině hradu a zbytek mančaftu složený z příslušníků SS, WL a WH rozdělí do třech skupin a určí místa vyčkání na protivníka. Nebudeme pasivní, ostatně to jsme nikdy nebyli. V táboře zůstává hrstka mužů, která zabezpečuje komunikaci, hlídku a proviant pro mužstvo. Nepřítel na sebe dlouho nenechá čekat a při komunikaci dojde k patrným střetům s vysokými ztrátami. Nemáme se za co stydět, převaha byla velká jak v lidských zdrojích, tak v technice. Na naší straně jen MG 42, na straně protivníka halftracky a greyhoundy. Do tábora se vrací pár vyvolených a zbídačených mužů, kteří na odpočinek nemají čas a zapojují se ihned do dalších činností. Přes noc amíci neútočí a tak hromada mužů z únavy své hlídky i prospí. Ve středu 3.5. hlásí předsunutá hlídka americkou kolonu, která se blíží k našemu táboru. Hlídka je po nečekaném přepadu zneškodněna. Než se oddaní bojovníci připraví, dostává velení rozkaz ke kapitulaci, což se logicky nelíbí příslušníkům jednotek SS. Nakonec, ale souhlasí a připojí se ke zbytku mužů. Kapitulujeme po emotivní rozmluvě velitele směrem ke svým vojákům na louce v údolí, kam se přiřítí americká kolona, nic netušíc o naší kapitulaci. Po chvilce zmatků dochází k rozřazení příslušníků WH společně s WL a příslušníků jednotek SS. Zajatci Wehrmachtu a Luftwaffe jsou odváděni na místo seřazení MP policií, kde bude probíhat jejich prověření a následné odeslání do zajateckých táborů. SS zůstává na místě a nenechává nic náhodě, protože tuší co je čeká, dávají se na útěk. Několika mužům se podaří utéct, velká část je postřílena………

Dále akce pokračovala s mezizastávkou v Solvayových lomech na akce do Milovic a Nymburka. Zhruba polovina účastníků se vydala na akci do Českého Krumlova.
https://www.vccsturm.cz/milovicke-oslavy-dne-vitezstvi-v-roce-1945-0
https://www.vccsturm.cz/oslavy-osvobozeni-nymburk
https://www.vccsturm.cz/cesky-krumlov

Závěrem bych chtěl poděkovat Thomsenovi a Johannovi za super spolupráci na akci. Myslím, že se nám povedla a do budoucna jsme si laťku nastavili hodně vysoko! Dále samozřejmě všem účastníkům za jejich přístup k celé akci a klukům co fungovali ve štábu a akci si neužili dle zvyklostí.

Za organizační trio mohu slíbit, že v budoucnu se s námi ještě uvidíte. Budeme se snažit být stejně dobří, vyvarovat se chyb a budeme moc rádi za jakékoliv další zpětné ohlasy k akci, které můžete napsat třeba sem dolů do komentáře.
Mě osobně potěšilo mnoho reakcí, které jsem si vyslechl při závěrečném posezení v Šipíně!

Ještě jednou díky všem!

Odkaz na článek od Wenzela a pár slov z webu KVH West. Díky Wenzele!
„Na přelomu dubna a května jeden z našich členů pomáhal organizovat akci Rückmarsch 2016. Pořádajícím klubům VHS Elbe a VCC Sturm patří velký dík za naše pozvání na akci, která v ČR prozatím nemá obdoby“
http://www.kvhwest.com/arm2016

Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz
Rückmarsch/Kügelblitz

Komentáře

Obrázek uživatele schwarzwolf