Rückmarsch 2011

DEN 1. - Pátek 29.04.2011
Letošní ročník pro nás začal příjezdem do Českých Budějovic. Účastníci se sjižděli během celého víkendu, ale náš klub pomáhal v Budějovicích budovat zákopy již od středy. Během dne se uskutečnila malá propagační jízda do centra Budějovic a náš kuchařských tým využil poledne k vyzkoušení svého vybavení. Dorazili jsme s BMW R-12, BMW R-51 a na místě nás už čekala Tatra 57B. Na večer se trochu zatáhlo my už si začali říkat, že prokletí Rückmarsch nás dostihne i letos.

DEN 2. - Sobota 30.04.2011
Sobotní den se odehrával plně dle náplně akce Boj o České Budějovice, o které se můžete podrobněji dočíst přímo v sekci akce. Tento den se k nám připojili dva motocyklisti, pro které byla 300km vyjižďka v pátečním provozu přeci jen trochu silné kafe na BSA M20 a DKW KS 200. Přijelo také několik KdF 82 a VW Beetle s rokem výroby 1943.

DEN 3. - Neděle 01.05.2011
V neděli jsme se vzbudili do mírně podmračeného počasí a hned ráno začali připravovat kolonu na přesun na Šumavu. Doprovodné vozidlo vyrazilo do cíle a kolona se vydala na 150-ti kilometrovou cestu do Sušice, kde měla být po polední výstava. Cestu zkomplikovala závada na BMW R-12, která za Vimperkem totálně vypoveděla službu. Z motoru se ozvala strašná rána a zaseklo se zadní kolo. Ridič naštěstí bezpečně zastavil u krajnice a po prohlídce usoudil, že praskla kliková hřídel, nebo neco ještě horšího. Každopádně motorka nebyla schopna dále pokračovat a tak se servisní vůz vydal ze Šumavy na smutnou cestu a motocykl se na celý Rückmarsch ukryl v jeho útrobách. Po výstavě v Sušici se kolona vydala slunečným počasím směrem na Kaisrův Dvůr.

DEN 4. - Pondělí 02.05.2011
Po nedělním podmračeném počasí nás pondělí přivítalo příjemným květnovým sluníčkem a teplotou nad 15 stupňů. Dopoledne jsme ztrávili projížďkou po šumavských kopcích a na oběd jsme se zastavili u stylové roubenky na Dobré vodě. Po obědě bylo domluvené setkání s američany u památníku bitvy o Zhůří. Cestou nás zastihl mírný májový deštíček, ale ten se rychle rozplynul. U pomníku padlých vojáků jsme obě strany položili květiny a drželi krátký pietní akt na počest jejich památce. Na tomto místě, které si v samém srdci Šumavy stále drží svou podobu, na člověka skutečně dýchla atmosféra nesmyslnosti konce války. Odpoledne byl s americkým velením dohodnut malý přepad kolony ve stylu "udeřit a zmizet". Toto jsme připravili poblíž Mouřence a po provedení se stáhli ke kostelu, kde je na hřbitově dodnes hrob německého pilota. Po odjezdu od hřbitova se strhl chaos. Zjistili jsme, že v americký tábor je téměř prázdný a tak jsme vyrazili na spanilou jízdu s myšlenkou jednoho z američanů unést na Kaizrův dvůr. Co jsme si ale neuvědomili bylo, že v zádech máme celou americkou kolonu, neb z Mouřence moc cest nevede. Cestou do tábora se rozbily dvě motorky, které měly celou cestu problémy a jejich řidiči se brzo stali americkými zajatci. Po několika strategických ústupech a přeskupeních jsme nakonec disponovali třemi zajatci a jedním jeepem a američané čtyřmi našimi lidmi. Když jsme dostali zprávu, že američané opouštějí Rejštejn vydali jsme se s celou kolonou do posledního tažení pod heslem "všechno nebo nic". Nakonec se celá kolona dostala do patu s americkými jednotkami na ulici poblíž Nového městečka. Po vyjednávání se situace nakonec vyřešila k sdárnému konci. Těchto několik hodin, kdy se kolona přesouvala bez informací a kdy se situace měnila každým okamžikem, bylo pro mnoho účastníků velkým zážitkem, protože, byť jen mírně, připomněla stres, kterému museli v ustupujících jednotkách vojáci čelet.

DEN 5. - Úterý 03.05.2011
Úterní ráno nám dalo ochutnat trochu mrazu. Celou noc pršelo a ráno se teplota pohybovala kolem nuly. Šumava tak dala za pravdu účastníkům akce Schneemann, kteří prorokovali, že v květnu bude větší zima než v lednu. V atmosféře bojové činosti pondělního dne byla na úterý s američany dohodnuta bojová hra v lese nad jejich táborem. Kvůli nepřízni počasí se jí nakonec účastnili pouze skalní jedinci z našich řad. Vetšina našeho oddílu se vysadila po lesem a malý průzkumný oddíl vyjel nad les. Průzkumníci měli nakonec v nohou několik kilometrů přes promoklé louky než se opět setkali s našimi jednotkami. Jelikož nás bylo poskrovnu rozdělili jsme se na malé uderné jednotky o třech lidech a pokusili se několikanásobné a, přiznejme si, lépe organizované hordě nepřitele uštědřit alespoň nějaké ztráty. Jeden z našich členů, si v lese na morkých kamenech, v zápalu boje, bohužel natrhl vazy v koleně a akce tak pro něj skončila. Celkové skóre bylo nakonec ve prospěch američanů, ačkoliv jeden z našich oddílů přežil v plné síle až do úplného konce. Jelikož byl tento den náš poslední pod pevnou střechou a protože jsme měli černou předtuchu, že američané možná trochu podváděli. Protože možná měli vysílačky... Tak jsme americkým velitelům, kteří večer přijeli na poradu, přichystali malé překvapení v podobě inscenované popravy. Ta se ale nakonec nekonala :)

DEN 6. - Středa 04.05.2011
Ve středu ráno jsme opustili Kaizrův dvůr a za slunečného počasí se vydali na cestu do Velkého Boru u Horařďovic jež se měl stát na následující dva dny naším tábořištěm. Cestou jsme absolvovali malou zastávku u hradu Rabí a po příjezdu do Boru jsme postavili malý tábor. Středa byla vesměs volný den, kdy se k nám připoila posádka Mercedesu 1500. Oběd jsme absolvovali v závodní jídelně Velkoborského JZD, kde jsme měli výborné výpečky a k večeři si kuchaři připravili výbornou fazolovou směs. Den volna většina strávila odpočinkem, či rozpravou s kamarády a všichni očekávali zítřejši bitvu.

DEN 7. - Čtvrtek 05.05.2011
Ráno jsme se od starosty dozvěděli, že povolení na schvalení dočasné střelnice nutné k provedení bojové ukázky se městu nepodařilo získat a tak se jedna z tradičních bitev letos boužel nemohla uskutečnit. Místo toho jsme na dopoledne s američany domluvili menší nebojovou akci, jejiž náplní byla průzkumná činnost spojenců. Jelikož se naši kolonu nepodařilo objevit vydali jsem se po poledni zpět do Velkého Boru na náměstí, kde byla domluvená několika hodinová výstava techniky. Přestávky jsme využili k obědu a po skončení výstavy se vydali na cestu do Trhových Dušníků, kde jsme měli nocovat. Zde na nás již čekali další členi klubu s FN 12 Tricar, BMW R-12 a dalším VW 166. Při popisování dosavadních zažitků jsme tak dočkali pátku.

DEN 8. - Pátek 06.05.2011
Ráno se celé osazenstvo tábora sebralo a vyjelo do Kamýku nad Vltavou kde se měl odehrávat boj. V táboře zůstala akorát hlídka a zbytek po bezproblémové cestě dorazil do místa určení. Zde proběhla bitva o most s Rudou armádou. Německé jednotky drželi most proti hordám z východu, ale nakonec podlehly. Po bitvě a drobných opravách techniky jsme se přesunuli do Dolních Hbitů, kde byla u kostela další bitva. Rudá armáda dostihla ustupující německou kolonu, a opět jsme to proshráli. Po bitvě byl přesun do tábora v Trhových Dušníkách, kde jsme přenocovali.

DEN 9. - Sobota 07.05.2011
Po ránu nás čekalo balení tábora a přesun do Březnice. Zde byla cca hodinová výstava na náměstí a poté bitva v zámeckém parku za hojné účasti diváků. Po bitvě nás čekal dlouhý přesun (přes 90 km) do Českých Budějovic, spojený s několika zastávkami na opravu FN Tricar. Zde na nás již na nádraží čekali nákladní vagóny, na které jsme v podvečer naložili techniku, a dle pokynů ČD řádně zajistili. Jelikož nebylo kde postavit stany (do betonu se špatně zaráží kolíky) nocovali jsme všichni pod širákem v řadě podél vlaku na nákladové rampě. Počasí nám naštěstí přálo a nepršelo.

DEN 10. - Neděle 08.05.2011
Ráno jsme se probudili pokryti rosou, sbalili jsme spacáky a smutně sledovali, jak vagóny s naší technikou mizí v labyrintu nákladového nádraží. Podle sloupu dýmu jsme však viděli, kde se roztápí parní lokomotiva, a k ní jsme se přesunuli. K nákladním vagónům byly ještě připojeny 2 dobové osobní vagóny, ale podařilo se dohodnout, že při jízdě můžeme být u techniky na nákladních vagónech.

Vlak jel z Budějovic do Dívčic, kde bylo doplnění vody a přesunutí vagónu s kulomety před lokomotivu. Potom byl přejezd do Netolic. Díky dobré reklamě ČD byla trať z Budějovic až do Netolic lemována stovkami diváků.

V Netolicích část vojáků vystoupila a na vlaku zůstali pouze jednotky SS, a vlak odjel z nádraží. Bitva probíhala tak, že německé jednotky ovládající nádraží byly přepadeny a odzbrojeny českýni četníky a partyzány, pak přijel vlak plný SS, který němce osvobodil, a pak přijela Rudá armáda a všechny pobila.

Po bitvě proběhlo vykládání techniky z vagónů a přesun na nám. v Netolicích, kde byla výstava. O tu však již nebyl zájem, protože začalo hokejové utkání ČR - Rusko, a tak jsme v podvečer vyrazili po silnicích nižších tříd na sever, domů, do Podolí, do pr......

Tato nedělní akce byla vyvrcholením celého Ruckmarche, a byla velkým zážitkem jak pro diváky, tak i pro účinkující.

Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch