Kunštát 2011

V sobotu ráno jsme vyrazili v sestavě DKW KS 200 a BSA M20 na ukázku připomínající skutečné události z roku 1938. Počasí i krajina byli pro jízdu na motorkách jako stvořené - kraj kolem hranic s Polskem je téměř opuštěný a silnice jsou v ideálním stavu. Na místě ukázky se k nám připojila Škoda 104/II Mathias, která si zde zasloužila velkou pozornost - aby ne - byla to její premiéra. Po 14h začala ukázka pro početné přihlížející. Začátek se nesl ve stylu civilního života a stupňujících se provokací Feikorpsu, které vyvrcholilo ozbrojeným útokem na pohraniční stráž a četníky u závory. Po narušení hranice jsme se do bojů zapojili i my za Wehrmacht a celé první dějství ukončil příjezd prvorepublikové armády s Praga RN. Druhé dějství ukázky se skládalo z obsazení Sudet a předávání pohraničí. Po ukončení ukázky byl pro účastníky připraven oběd a kapela na místní fotbalovém hřišti. Všechny stroje fungovaly bez závad a sebemenších problémů jsme se vrátili zpět.

Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát
Kunštát