Den české historie v Křivsoudově 2021

Den české historie v Křivsoudově, letos s tématy roku 41-42. Pro návštěvníky jsme připravili výstavu dobové vojenské techniky, prezentaci věnovanou italské armádě, německým výsadkářům, prezentovali jsme vybavení essentragera. V prostoru sokolovny jsme příchozí nechali nahlédnout do vzorové ubikace vojáka německé branné moci a do dobových dokumentů z Protektorátu Čechy a Morava. Během dne jsme odprezentovali uniformy Wehrmachtu, italské armády, německých výsadkářů. Jedním z hlavních bodů programu byla ukázka na téma útěku Morávka a Peltána před Gestapem.
Děkujeme Centru české historie za pozvání a kolegům z KVH Kleist, KVH VVP Milovice, KVH Elbe a dalším jednotlivcům za spolupráci.
-sw-

Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově