Den české historie v Křivsoudově 2020

Den české historie v Křivsoudově, tentokráte v září místo srpnu. Všichni víme proč. Letos jsme opět úzce spolupracovali s KVH Tommy a v části obce připravili pro návštěvníky oživlé dioráma situované do britského sektoru na území Německa v roce 1945. K vidění byl checkpoint, vetší množství německé válečné techniky podél přístupové komunikace k britskému velitelství. V prostoru fary byl zřízen britský štáb, ozdravovna a zajatecký tzv. P.O.W. camp. Během dne jsme pro příchozí připravili komentované prohlídky tohoto diorama. Dále jsme s kolegy – Brity připravili ukázku Checkpoint. Před pódiem jsme představili několik uniforem vč. italských SS. V 16 hod jsme na místním náměstí pro diváky „sehráli“ ukázku „Demarkačka“ simulující ustupující německou kolonu na území tehdejšího protektorátu.
Děkujeme Centru české historie za pozvání, KVH Tommy za opětovnou výbornou spolupráci, všem kolegům a kolegyním reenactorům z různých klubů vojenské historie za příkladnou spolupráci.
-sw-

Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově
Den české historie v Křivsoudově