Den české historie 2017

O uplynulém víkendu, resp. v sobotu 26. 8., se konal v katastru městysu Křivsoudov, již IV. ročník akce „Den české historie“. Celá akce byla zasazena do velmi pěkných prostor. Areálu místní sokolovny a přilehlých ploch, fotbalového hřiště a místního náměstí. Středobodem akce byla Sokolovna a její areál, kde byla k dispozici výstava Anthropoid, pódium a dobový britský tábor vč. polní kuchyně. Vystavovala zde také AČR, návštěvníci mohli obdivovat dobovou hasičskou stříkačku Mercedes a zakoupit různé knižní tituly a upomínkové předměty. Před pódiem se odehrávala většina ukázek. Na samotném pódiu pak moderace celé akce. Fotbalové hřiště obsadili výsadkáři AČR. Přilehlý prostor patřil dobovým táborům a výstavkám. Na pozvání KVH West se akce zúčastnili kromě našeho klubu i KVH Elbe a KVH Wurm. Společnými silami jsme připravili výstavu dobových uniforem, výstroje, výzbroje a v neposlední řadě výstavu techniky. K vidění byly originální uniformy WH a LW vč. příslušenství. Z techniky byly přítomny dva motocykly DKW NZ 350-1 a KdF 82. Náš klub přivezl na akci motocykl BMW R 51, BMW R 12 a osobní automobil Peugeot 202. Ten se dokonce zapojil do jedné z ukázek. Našimi sousedy byli kolegové vystavující repliku britského letadla Spitfire Mk. IXc. Dále AČR s „Danou“ a kolegové prezentující techniku ČSLA. Program akce byl velmi bohatý a doslova každou minutu se něco dělo. Dámy potěšila dobová módní přehlídka, pány zbraně, děti výcviky psů a tvořivé dílničky. Zasloužené ovace si zasloužil seskok parašutistů AČR, ukázka střelných zbraní britské a německé armády, a v neposlední řadě bojové ukázky. Z mého pohledu byla velmi pěkná první ukázka simulující střety britských agentů s gestapem, již zmíněná prezentace dobových zbraní a seskok výsadkářů. Program byl doplněn dobrým občerstvením a hudbou. Křivsoudov se svým formátem podobal květnové akci ve Štěnovicích, ale měl ještě precizněji propracovaný program a nabídku. Kdo akci navštívil, musel odcházet spokojený. Děkujeme KVH West za pozvání, a stejně tak i KVH Tommy za příkladnou spolupráci.
-sw-

Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie
Den české historie