200 let od narození barona Ringoffera 2017

25.3.2017 se ve Velkých Popovicích konal bál k uctění krásného výročí narození Františka Ringhoffera zakladatele jednoho z největších průmyslových závodů v Rakousko-Uhersku. Po sloučení s kopřivnickou vagónkou nesl podnik od roku 1936 název Ringhoffer–Tatra a po druhé světové válce byl znárodněn pod jménem Tatra. Původní smíchovská vagónka se posléze v roce 1963 stala součástí ČKD jako ČKD Tatra. Pro vytvoření atmosféry Rakouska-Uherska jsme byli požádáni pořadateli o účast v dobových uniformách. Bál se velmi vydařil a pivo a víno, které pro nás bylo zdarma teklo proudem.

200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera
200 let od narození barona Ringoffera