Rückmarsch 2015

Letošní Rückmarsch respektive z pohledu druhé strany The Czech Fury 2015, byl, co se týče počtu techniky a zúčastněných osob asi dosud největšího rozsahu. Zřejmě proto, že se jednalo o 70. výročí oslav osvobození a ukončení 2. světové války v Čechách. Akce byla plánována již několik měsíců dopředu. Za německou stranu byla akce organizována VCC Sturm, na straně americké 4th Armored Division Pelhřimov. K našemu klubu se přidalo několik předních klubů vojenské historie a příznivců. Například KVH Stendal, KVH Elbe, KVH Wurm, KVH Panzergruppe Kleist, Kübelwagen.cz, klub polních četníků a kolegové z klubu vojenské historie z Německa. Součet zúčastněných reenactorů bylo cca 70 na straně okupantů a cca 250 na straně osvoboditelů. A to nemluvíme o technice! BMW R12, BMW R71, BMW R75, DKW 350 NZ-1 z motocyklů. KDF 82 Kübelwagen, KDF Käfer, KDF 166 Schwimmwagen, Tatra 57B, Mercedes s taženým flakem 20 mm, Demag s pakem, polopásový transportér a nákladní automobil Opel Blitz, Škoda 104/II, Praga RN tj. z výčtu automobilů. Troufnu si říct, že jsem ještě na některé zapomněl. Ze strany spojenců byly k vidění jeepy, dodge, halftracky, harleye, tanky sherman, lee atd. a to ve všech možných modifikacích.

DEN 1. - Pátek 24.4.2015
V pátek jsme se po celý den, všichni řádně nadržení, začali ze všech koutů naší země sjíždět do Horní Vltavice na Šumavě. Stavba tábora, klábosení a poslední dolaďování na velmi očekávanou akci, to byl program na pátek.

DEN 2. - Sobota 25.4.2015
V sobotu ráno po nástupu a organizačních pokynech se vydala velmi pěkná a dlouhá kolona směrem do Volar, kde byla za davu diváků na místním náměstí "sehrána" ukázka z tehdejších ústupových bojů na Šumavě. Odpoledne po návratu zpět do Vltavice, byla místními shlédnuta ukázka bojů na louce při hlavním tahu do Německa. Oproti ránu došlo ke změně prostředí z města na vísku s pár domy a přírodou. Naše jednotky pracovaly i mimo veřejné ukázky a připravovaly protistraně "klidný přesun a spánek".

DEN 3. - Neděle 26.4.2015
Ustupující kolona se vydala v neděli 26.4. přes Kvildu směrem na Kašperské Hory. Zastávka na Kvildě patřila další ukázce na již tradičním místě u mostu resp. pily. Němci bránili most a hranici před útočícími spojenci, kterým se nakonec podařilo získat vládu nad střeženou částí území. Po ukázce jsme opět usedli a nasedli na techniku a přesunuli se do Kašperských Hor, kde na nás na okraji města čekal višňový sad a krásný výhled na šumavská panoramata. Ten den nás čekala "už" jen stavba tábora a běžná údržba nejen strojů, ale i zbraní.

DEN 4. - Pondělí 27.4.2015
Od brzkého rána 4. dne akce probíhaly mohutné přípravy na odpolední bitvu, která simulovala reálné boje z tehdejší doby na Zhůří. Dopoledne se naše technika s několika muži prezentovala na městském náměstí resp. u místního muzea, kde za spolupráce jednoho našeho člena, probíhala výstava k ukončení 2. světové války. Přípravy se vyplatily a troufnu si říci, že to byla nejlepší ukázka akce. A to jak z pohledu zúčastněných, tak diváků. Po akci jsme ještě dlouho odpovídali na zvídavé otázky přihlížejících. Večer jsme všichni nadšeně diskutovali o dosavadním průběhu akce a naše myšlenky se ubíraly k dalším přesunům a dnům nadcházejícím. Mnichov...

DEN 5. - Úterý 28.4.2015
Pátý den, tedy úterý, byl ve znamení přesunu do Mnichova. Nikoli do města v sousední zemi, ale do obce blízko Katovic v Jihočeském kraji. Počasí nám při bourání tábora nepřálo a od rána pršelo. Naše vybavení nestihlo ani uschnout a už bylo zase mokré. Přesun probíhal, jak je u nás již zvykem, po vlastní ose. I když se od nás již odpojila část LW sekce, pořád byla kolona dlouhá a čítala několik motorek a automobilů. Před dojezdem do Mnichova jsme si udělali malou zastávku v Katovicích na občerstvení a zahřátí, počasí bylo nemilosrdné. Na náměstí jsme se setkali s tankovou částí protivníka a zkoumali tehdejší USA techniku. Po příjezdu do Mnichova byla sehrána bojová ukázka znázorňující německou obranu vísky s následným dobytím spojenci. Ukázku sledovalo dosti přihlížejících. Po ukázce nám byl nabídnut nocleh v "suchém" a občerstvení. Za to velké DÍKY činovníkům obce. Takovýto přístup se již dnes nevidí! Naše vybavení i my jsme už potřebovali usušit a vyspat se v suchu.

DEN 6. - Středa 29.4.2015
Středeční den byl šestým dnem akce a i posledním akčním dnem Rückmarsche 2015. Z Mnichova došlo k přesunu "zbytku boje schopných" do městečka Žinkovy. Tam jsme se zakopali a postavili poslední obranu před dobytím a osvobozením Plzně Američany. Po příjezdu jsme bedlivě pracovali na zamaskování techniky a přípravě postavení před střetem s "Amíky". Převaha protistrany byla velká, ale troufnu si říci, že jsme ji potrápili. Ukázka trvala cca 45 min a v akci byla vidět veškerá technika, která byla k dispozici. Překvapením byl opět divácký zájem. I když lokalita, kde se ukázka odehrávala, byla velmi zajímavá – prostor za místním zámkem. Po ukázce jsme povečeřeli, někteří šli na večírek k protistraně, jiní zůstali v táboře a diskutovali. Únava již byla znát na nás všech, a tak diskutování nemělo dlouhého trvání.

DEN 7. - Čtvrtek 30.4.2015
Sedmý den byl jen ve znamení bourání, balení a odjezdů domů. Část se nás přesunula do Kytína u Prahy, kde nás čekal závod veteránů a výstava techniky s následným pokračováním na již tradiční akci na náměstí v Březových Horách. Druhá část německé kolony se přesunula vystavovat techniku a vybavení na oslavy do Plzně.

Všichni jsme si celou akci moc užili, rozsahem byla největší, a co se týče techniky nejbohatší, ze všech proběhlých ročníků. Zůstane tak zapsána v nejedné hlavě...

Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Rückmarsch
Video: