Roztocký drsoň 2018

Poslední školní víkend před začátkem prázdnin resp. sobotu jsme strávili v Roztokách u Prahy, kde místní nadšenci pořádali již několikátý ročník akce Roztocký drsoň. Letos bylo téma zasazené do historie Roztok během druhé světové války a osudu rodiny Haurowitzů. To byla záminka pro to, abychom se na akci objevili i my. Dětem jsme dokreslovali atmosféru tehdejší doby a dali jim „ochutnat“ respektu k německé branné moci. Naše angažovanost v tomto projektu by se dala shrnout třemi body. Za prvé obsazení místního náměstí, lustrace občanů, vyzpovídání dětí zapojených do akce a hledání cesty na nádraží. Druhou scénkou byla hlídka místního krásného nádraží a zatčení Haurowitze, který se snažil uprchnout vlakem před Němci. Posledním bodem našeho programu byla výstavka a přednáška pro děti v příjemném prostředí Braunerova mlýna. Z historického hlediska je třeba brát tuto akci s nadhledem, protože jsme se museli přizpůsobit účastníkům a dalším jiným faktorům.
Po delší době to pro nás byla akce jiného formátu, než jsme zvyklý, ale všichni jsme se shodli, že nás to bavilo. Velký dík patří organizátorům této akce, kteří odvádějí velký kus práce a v dnešní době dokáží vytáhnout děti z „digitální doby“ ven do přírody a vzdělávají je v historii, vědě atd. Spokojenost organizátorů a zájem spojený s nadšením dětí, je pro nás zadostiučiněním.
-sw-

Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň
Roztocký drsoň