Mise Velichovky a „Když válka skončila“ 2018

Po ukázce v Milovicích se naše poslední část klubu ve složení KdF 82 a Škoda 104/II, spolu s přáteli na BMW R 12 a DKW NZ 350 připojila ke koloně akce „Na západ“, kterou pořádal KVH Pardubice.
Kolana byla tvořena jak německými, tak spojeneckými vozidly. Malebnou krajinou Středních Čech jsme se pomalu přesunuli, až do starobylého města Kuks, kde jsme postavili polní ležení s krásným výhledem na vyhlášený barokní špitál. Na následující den 7.5. bylo naplánováno setkání s Misí Velichovky a předání protokolu kapitulace Skupiny Armád Střed. V Jaroměři na nábřeží vedle náměstí se pro širokou veřejnost uskutečnila výstava dobové techniky - nejdříve německé armády a po příjezdu US oddílů, zde vystavovala druhá strana. Kolem 15 h jsme se zbytky německé kolony přejeli k Velichovkám, zaujali obranu a čekali na kolonu americké armády. Celé setkání a předání kapitulace ze vzduchu natáčel originální letoun De Havilland DH82 Tiger Month z roku 1939. Tentýž den jsme přejeli do starobylého pevnostního města Josefov, kde byla připravena prohlídka muzea a ravelinu původního císařského opevnění. Po příjemné noci strávené v prostorách opevnění jsme vyrazili do Pardubic na Pernštýnské náměstí. Na náměstí byla uspořádána výstava válečné techniky a uniforem pod názvem „Když válka skončila“ . V 15h výstava vyvrcholila průvodem zajatců v samém srdci Pardubic na třídě Míru. Celá akce se odehrávala za značného zájmu veřejnosti a médií.
Toto byl náš poslední den a po dlouhých 10 dnech v „poli“ jsme se konečně vraceli domů. Nádherné počasí a i technika, která fungovala bez jediného zaváhání umocnila jedinečný zážitek z těch cca 800 km ujetých s přáteli po výjimečných místech a za výjimečnými zážitky.
Děkujeme Ann Toncarové, Janu Barešovi a SejkPCE FOTO za super fotky!
-Ro-

Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“
Mise Velichovky a „Když válka skončila“