100 let od návratu TGM do vlasti 2018

Právě jsem se vrátil z nádherné akce pořádané Československou obcí legionářkou. U příležitosti 100 letého výročí návratu TGM z exilu do vlasti byla z Horního Dvořiště vypravena historická souprava vedená rakouskou lokomotivou zvanou Hrboun s rokem výroby 1911, se salónním vozem TGM, salónním vozem Františka Fedinanda de Este a několika pancéřovými vozy pro mužstvo. V Horním Dvořišti byla lokomotiva dobově vyzdobena a asi stovka unifomovaných legonářů italských, francouzských, sokolů a příslušníků domácího vojska, v tzv. kolkovaných uniformách, dělala doprovod hercům, kteří ztvárnili TGM, jeho syna Jana, dceru Olgu a několik dobových osobností, které se před 100 lety účastnili této akce. Na nádražích v Horním Dvořišti, Českých Budějovicích, Veselém nad Lužnicí, Táboře, Benešově a konečně Praze, byl náš vlak vítán stovkami lidí, byly proneseny zdravice, zpívána hymna v původní dvouslokové verzi a pronášeny projevy. Po celou cestu na nás mávaly stovky lidí a provolávaly Nazdar. V Českých Budějovicích a Praze byla akce obohacena pochodem uniformovaného doprovodu městem. Ještě musím jako milovník techniky napsat o nádherné zážitku. V Táboře na náš vlak čekali místní Dobrovolní hasiči v historických uniformách se zatopenou parní stříkačkou a ti tzv. vyzbrojili lokomotivu vodou na další cestu. Bylo mi ctí se v uniformě domácího vojska zúčastnit této akce. Vlasti zdar.

100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti
100 let od návratu TGM do vlasti